Dziś (26 września) w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się wyjątkowe posiedzenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Kilka tygodni temu wraz z prezesem p. Benedyktem Wietrzykowskim powróciliśmy do tematu nadania statusu osób represjonowanych Gdynianom, którzy jesienią 1939 roku byli przymusowo wysiedlani ze swoich domów przez okupanta niemieckiego. Sprawa jest procedowana w Komisji ds. Petycji, a Biuro Analiz Sejmowych wydało już pozytywną ekspertyzę w kwestii zmian w prawie. W dzisiejszym spotkaniu SGW uczestniczył poseł Jerzy Paul, który niniejszym tematem zajmuje się właśnie we wspomnianej komisji. Ja osobiście nie mogłam być obecna, ale wydelegowałam mojego asystenta. Wspólnie wspieramy dążenia SGW do nadania tego statusu, bo jest to jedna z nielicznych grup, które mimo tragicznych doświadczeń z okresu początku II Wojny Światowej, nie otrzymała żadnych przywilejów. Ustawa bowiem obecnie wskazuje, że takie uprawnienia mogą mieć osoby, które były przesiedlane przez obozy, a te formalnie były tworzone od marca 1940 roku, tymczasem Gdynianie doświadczyli tzw. dzikich wysiedleń przed tym okresem, co niestety na tę chwilę – brzydko mówiąc – ich dyskwalifikuje. Temat nadania im statusu osób represjonowanych był już procedowany w Sejmie 13 lat temu. Teraz wracamy z tą kwestią, by w pozytywnie ją zakończyć. Zgodnie z zapewnieniem posła Jerzego Paula, zostaną zaangażowane w tę kwestię osoby i instytucje mogące pomóc w tej sprawie. Co ważne, w ciągu max. 4 tygodni komisja podejmie właściwe działania dla dalszego procedowania tego tematu w Sejmie. Panu posłowi Jerzemu Paul serdecznie dziękuję za zaangażowanie w tę kwestię! TUTAJ zdjęcia ze spotkania.