28 listopada Marynarka Wojenna RP będzie obchodziła 95. rocznicę swojego odtworzenia. W 1918 roku, 17 dni po odzyskaniu niepodległości, marszałek Józef Piłsudski dał impuls ku temu, aby wyzwolona spod zaborów Polska, dzielnie walczyła nie tylko na lądzie i w powietrzu, ale także na morzu. Wprawdzie w okresie międzywojennym dostęp Polski do morza był ograniczony, lecz najmniejszy skrawek brzegu był doskonałą okazją do odpowiedniego zabezpieczenia naszych ziem od północy, co jak się okazało 1 września 1939 roku nie było bezpodstawną decyzją. Przez blisko wiek istnienia, Marynarka Wojenna RP broni naszego kraju przed agresją od strony Bałtyku, z tej okazji, życzę wszystkim związanym z Marynarką samych sukcesów! Realizujcie powierzone Wam zadanie obrony Ojczyzny w duchu patriotyzmu!