19-20 września 2012 r. miało miejsce wyjazdowe posiedzenie  Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

 

Następnego dnia Pani Poseł została zaproszona na Uroczystą przysięgę wojskową nowo przyjętych podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga odbyła się pod Patronatem Burmistrza Pucka  w PUCKU.

 

23 września 2012 r. Dorota Arciszewska – Mielewczyk miała przyjemność przemówić z okazji 90 Rocznicy Powstania Związku Polaków w Niemczech. Uroczystości odbyły się w SŁUPSKU.