13 września w gdyńskiej szkole u Jezuitów obchodzono 76 rocznicę rozpoczęcia nauczania młodzieży. W imieniu poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk kwiaty i gratulacje na ręce władz gimnazjum złożyła córka, Zofia Mielewczyk. Święto szkoły było połączone z bankietem, którym rozpoczęto realizację idei „Wychowanie w Jezuickim Kluczu”. Celem projektu jest finansowe wspieranie uboższej młodzieży w ułatwieniu, a często także umożliwieniu nauki w jezuickiej placówce.