Również 7 września Dorota Arciszewska-Mielewczyk podczas wizyty w Sztutowie brała udział w obchodach 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej i kolejnej rocznicy pierwszego przewozu więźniów do nazistowskich obozów zagłady. Uroczystości przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa poprzedziła msza święta na terenie Muzeum Stutthof. Poseł Arciszewska wraz ze Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych złożyła kwiaty ku pamięci i czci zamordowanych nie tylko w Sztutowie, ale we wszystkich miejscach, gdzie Niemcy dokonywali rzezi w okresie II wojny światowej.