Wczoraj (22 września) Urząd Morski w Szczecinie obchodził 70-lecie swojej działalności. Niestety, ze względu na prace parlamentarne nie mogłam uczestniczyć w uroczystościach tego pięknego jubileuszu, jednak pozwoliłam sobie nakreślić kilka słów na tę okoliczność, których treść zamieszczam poniżej, a które zostały wczoraj podczas wydarzenia odczytane, za co serdecznie dziękuję organizatorom.

Czcigodny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo,
Niestety, trwające 26. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i związane z nim obowiązki parlamentarzystki nie pozwalają mi być dziś wśród Was, by wspólnie celebrować wyjątkowy jubileusz 70-cio lecia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Niemniej pozwoliłam sobie
skreślić do Państwa choć kilka słów, gdyż uważam, że nie można przejść obojętnie obok święta, o tak doniosłej wymowie. Wszak dzisiaj obchodzone święto to nie pamiątka wzniesienia murów siedziby Urzędu Morskiego w Szczecinie. To również nie pamiątka powołania pierwszego Dyrektora tej placówki. Ten dzień tak naprawdę to pamiątka rozpostarcia skrzydeł naszego pięknego orła białego nad linią bałtyckiego wybrzeża rozciągającą się na wschód od Odry. Ta rocznica stanowi widomy dowód nieprzerwanej pieczy Rzeczypospolitej nad morskim brzegiem i morzem terytorialnym. W dzisiejszej uroczystości dostrzec można powagę misji powierzonej urzędom morskim, które są bezpośrednią i najdalej na północ wysuniętą emanacją majestatu RP. Jako osoba od początku swego życia związana z falami Bałtyku, a także jako przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotnym elementem funkcjonowania polskiej państwowości jest dzisiejszy jubilat. Z tej też przyczyny pragnę na ręce Pana Dyrektora złożyć zarówno bardzo osobiste, jak i te bardziej oficjalne słowa ogromnego uznania i szacunku za dotychczasową pracę wszystkich tych, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju działalności Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ta rola powierzona Urzędowi, w ciągłym profesjonalizowaniu polskiej obecności u naszych morskich wrót, jest rzeczą nieocenioną i godną najwyższego uznania. Chciałabym również życzyć kolejnych wielu lat równie owocnej i nieprzerwanej działalności, jednocześnie licząc, że w uroczystościach kolejnego jubileuszu będzie mi dane uczestniczyć osobiście.