W dniach 19 – 21 luty 2014 odbędzie się 61. posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Pierwszego dnia wraz z innymi członkami Komisji Spraw Zagranicznych na wspólnym posiedzeniu z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny, wysłuchamy pierwszego czytania rządowego projektu ustawy, myśl której porozumienie ma zostać zawarte pomiędzy Polską, a Republiką Mołdawii. Sprawa dotyczy świadczeń ubezpieczeniowych obywateli obu państw poza granicami swojej Ojczyzny. Tego samego dnia KSZ wraz z Komisją Finansów Publicznych wysłuchają treści projektu ustaw dotyczącego unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym przez terytorium przy francuskim wybrzeżu – Baliwat Guernsey. Podczas posiedzenia obu komisji zostanie także podjęta debata nad podatkami dotyczącymi obywateli Korei Pułudniowej. Drugiego dnia obrad Sejmu, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych wysłucha opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat pomników oraz tablic upamiętniających postaci i wydarzenia ważnych dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.