W dniach 5 – 7 luty 2014 odbędzie się 60. posiedzenie Sejmu RP obecnej kadencji. Pierwszego dnia obrad Komisja Spraw Zagranicznych wysłucha czytania poselskiego projektu uchwały dotyczącej zmian w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W przeddzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu – 4 lutego, odbędzie się konferencja, której głównym tematem będzie właśnie fakt nadużywania siły w polskich domach. Wydarzenie objął honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Natomiast drugiego dnia posiedzenia Sejmu, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzy informacje o podziale środków na wspieranie inicjatyw służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwojowi języków regionalnych. Kolejne obrady izby niższej polskiego Parlamentu planowane są od 19 do 21 lutego.