W dniach od 8 do 10 stycznia odbędzie się 58. posiedzenie Sejmu obecnej kadencji. Pierwszego dnia, będzie miało miejsce zebranie członków Komisji Spraw Zagranicznych. Podczas niego zebrani parlamentarzyści zaopiniują kandydata na stanowisko Ambasadora RP – panią Barbarę Tuge-Erecińską. Zostanie również rozpatrzony projekt planu pracy KSZ w pierwszej połowie 2014 roku. 9 stycznia natomiast podczas posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbędzie się dyskusja na temat antysemityzmu we współczesnej Polsce, prowadzona przez prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński i dr hab. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.