Od 3 do 6 grudnia odbędzie się 55. posiedzenie Sejmu RP. W trakcie tych 4 dni, będą miały miejsce również obrady Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwszego dnia parlamentarzyści z KSZ odbędą wspólne posiedzenie z członkami Komisji Spraw Wewnętrznych. Zostanie przedstawiony projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między rządem Polski, a rządem Mołdawii do umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o powrocie nielegalnych imigrantów do swoich ojczystych krajów. Drugiego dnia natomiast, podczas indywidualnych obrad Komisji Spraw Zagranicznych, poruszone zostaną kwestie umów z Grecją, Izraelem, Mongolią i Koreą Południową.