W dniach 22 – 24 października posłowie zebrali się na 52. posiedzeniu Sejmu RP. Drugiego dnia obrad odbyło się również spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych. Zebrani, w tym także poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poddali pod głosowanie sprawy dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz najbliższej przyszłości naszej dyplomacji, m.in kwestie wydatków oraz dotacji. Również 23 października członkowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbyli naradę nad finansami przenaczonymi dla poszczególnych wyznań religijnych, a także mniejszości narodowych oraz etnicznych.