Od 11 do 14 września 2012 r. Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła w Posiedzeniu Sejmu  wraz z roboczymi posiedzeniami Komisji Mniejszości Narodowej i Etnicznej  oraz Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych.

15 września 2012 r. Pani Poseł została zaproszona do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na obchody  40 lecia  Liceum. Uroczystości rozpoczęto mszą świetą w Kościele  o.Franciszkanów.

Po mszy Pani Poseł odczytała przemówienie na tę okoliczność.