Od 19 czerwca przez 3 dni trwało posiedzenie Sejmu RP. Parlamentarzyści obradowali m.in. wokół uczczenia pamięci Aleksandra Fredry, z okazji 220. rocznicy urodzin. Posłowie wysłuchali również sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. W raporcie znalazły się także informacje na temat podjętych działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym m.in. dotyczących uruchomienia serwisu Drogowskaz Medialny w ramach strony internetowej instytucji. W okresie od 19 czerwca odbyły się również posiedzenia obu komisji, do których należy poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pani poseł uczestniczyła również w spotkaniu Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej.