W minionym tygodniu Sejm RP upamiętnił uchwałą 100. rocznicę powołania Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu oraz pomocy dla nich ze strony cesarzowej Japonii. To uchwała mojego autorstwa, bowiem wspólnie z członkami Komisji Polsko-Japońskiej chcieliśmy w ten sposób wyrazić wdzięczność narodowi japońskiemu. Jest to poczucie nadzwyczajnej więzi z krajem, który podał rękę w potrzebie i otoczył opieką i przyjaźnią naszych przodków. Dzieci syberyjskie przez całe swoje życie brały udział w propagowaniu Japonii oraz wartości narodu japońskiego. Syberyjskie dzieci zachowały na całe życie podziw dla Japonii, przekazując go swoim potomkom, jak i innym Polakom.