4 czerwca odbył się marsz w obronie TV TRWAM w Brukseli. Oczywiście uczestniczyła w nim też Dorota Arciszewska – Mielewczyk.
Dwa dni później odbyły się uroczysrości 30 Lecia Szkoły Muzycznej w Kościerzynie, w których również brała udział Pani Poseł.